Xì-căng-đan công nghệ

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Để bán được các linh kiện máy tính tồn kho hoặc dò thông tin và giá của một thiết bị chuẩn bị nhập hàng về, một số doanh nghiệp thường dùng chiêu “giương đông kích tây” nhằm khuấy động thị trường và thu hút sự chú ý về dòng sản phẩm đó. Nếu không sáng suốt, phân tích và kiểm chứng thông tin, rất có thể là bạn sẽ mắc vào cái bẫy đó để rồi phải ôm hận

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cntt/238282.asp