Xem xét nhu cầu mới về nguồn năng lượng của thế giới

    Gốc

    Hanoinet - Nhà kinh tế học Fatih Birol cho biết, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) đang nghiên cứu về tốc độ cạn kiệt của khoảng 400 mỏ dầu nhằm phục vụ cho nghiên cứu đầu tiên của mình về khả năng cung cấp dầu trên thế giới.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=62984