Xem ảnh con trong tương lai

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Chuẩn bị làm bố mẹ, nếu muốn biết hình ảnh con mình sẽ như thế nào, hãy tham khảo dịch vụ “xem hình con trong tương lai” tại địa chỉ http://www.vw.com/vwhype/babymaker/en/us/.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200912/20090318163913.aspx