Xe hơi của Trịnh Công Sơn đã… thuộc về “Sơn” khác

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Nhạc sỹ Trương Lê Sơn đã mua lại chiếc xe của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn do hâm mộ và để có may mắn.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/12/105157.cand