“Xây dựng quan hệ đối tác giữa đầu tư công và đầu tư tư nhân”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Để hỗ trợ cho khu vực kinh tế tư nhân, Chính phủ phải tạo ra một môi trường thuận lợi như cung cấp các khoản vay ưu đãi, có các chính sách thuế khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân phát triển…

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=96858