Xây dựng Hòa Bình lãi vỏn vẹn 9 tỷ đồng trong quý I/2021

  119 liên quanGốc

  Mặc dù tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 64% so với cùng kỳ năm trước, song con số chỉ chưa tới 9 tỷ đồng.

  Công ty Cổ phần tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với doanh thu thuần đạt 2.263 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, HBC báo lãi gộp 197 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2020.

  Quý I/2021, HBC ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính đạt 5,3 tỷ đồng, giảm đến 64% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay tăng khoảng 9% lên gần 72,2 tỷ đồng.

  Dù vậy, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của doanh nghiệp này cũng được tiết giảm xuống còn 117 tỷ đồng, trong khi quý I/2020 là 129,7 tỷ đồng.

  Trong quý I/2021, HBC báo lãi sau thuế đạt gần 9 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 7,5 tỷ đồng.

  Trong quý I/2021, tập đoàn Xây dựng Hòa Bình báo lãi sau thuế đạt gần 9 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2020.

  Trên bảng cân đối, tại ngày 31/3/2021, quy mô tổng tài sản của HBC đạt 15.565 tỷ đồng, tăng hơn 12 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn vẫn là các khoản phải thu ngắn hạn (10.396 tỷ đồng), hàng tồn kho (2.681 tỷ đồng).

  Về phía nguồn vốn, tính đến cuối quý I/2021, nợ phải trả của HBC là 11.410 tỷ đồng, tăng hơn 6,5 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính là 4.935 tỷ đồng, chiếm 31,7% tổng nguồn vốn và gấp 2 lần vốn chủ sở hữu.

  Trong kế hoạch kinh doanh năm 2021, tập đoàn này đặt tham vọng tổng doanh thu đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 20,26% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 235 tỷ đồng tăng 180,86% so với năm 2020. So với kế hoạch này thì trong quý I/2021 HBC mới đạt 17% kế hoạch doanh thu và 4% mục tiêu lợi nhuận năm.

  Vào ngày 31/5 sắp tới, tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

  Nguyễn Thu Huyền

  Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xay-dung-hoa-binh-lai-von-ven-9-ty-dong-trong-quy-i2021-a513701.html