Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 'dám nghĩ, biết làm' vì lợi ích chung của tổ chức và nhân dân

  Quận 3 cần tiếp tục nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 'dám nghĩ, biết làm' vì lợi ích chung của tổ chức và nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

  Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

  Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGÔ BÌNH

  Chiều 12-1, Quận ủy quận 3 tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân năm 2022; biểu dương Bí thư Chi bộ khu phố tiêu biểu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đến dự.

  Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 3 trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí đề nghị Đảng bộ quận 3 quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2023 gắn với triển khai hiệu quả chủ đề năm 2023 của thành phố.

  Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị; nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh. Đồng thời, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, quan tâm chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

  Bên cạnh đó, rà soát, kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, gương mẫu và quyết tâm đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý và chấn chỉnh đối với cán bộ, đảng viên còn lơ là hoặc có dấu hiệu vi phạm.

  Quận 3 cần tiếp tục nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “dám nghĩ, biết làm” vì lợi ích chung của tổ chức và nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

  Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị quận 3 quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị quận 3 cần rà soát, đánh giá kết quả sau thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận; đề ra giải pháp và có lộ trình phù hợp để tiếp tục thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ quận đã đề ra.

  Cùng với đó, xây dựng và phát huy vai trò lực lượng chính trị nòng cốt, người có uy tín, cốt cán, nắm chắc nắm tình hình nhân dân, thường xuyên tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để kịp thời lắng nghe và giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

  Bí thư Quận ủy quận 3 Phạm Thành Kiên tặng Giấy khen cho 2 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền

  Bí thư Quận ủy quận 3 Phạm Thành Kiên tặng Giấy khen cho 2 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền

  Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 3 tặng Giấy khen các Bí thư Chi bộ khu phố tiêu biểu năm 2022

  Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 3 tặng Giấy khen các Bí thư Chi bộ khu phố tiêu biểu năm 2022

  Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 biểu dương 293 đảng viên, gồm có 17 Bí thư Chi bộ khu phố và 276 đảng viên tiêu biểu năm 2022; khen thưởng 2 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền; tặng Giấy khen 12 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc trên từng lĩnh vực nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2022; tặng Giấy khen 7 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022.

  Năm qua, tình hình kinh tế - xã hội quận 3 đã khởi sắc, như tỷ lệ tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đều tăng và đạt nhiều kết quả khả quan so với cùng kỳ.

  Các cơ quan, địa phương, đặc biệt là một số cơ sở tôn giáo đã có sự chủ động trong việc xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở đơn vị, địa phương, góp phần thúc đẩy việc lan tỏa và phát huy giá trị văn hóa Hồ Chí Minh sâu rộng đến quần chúng nhân dân, đồng bào tôn giáo.

  Năm 2023, Quận ủy quận 3 đặt mục tiêu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân…

  NGÔ BÌNH

  Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/xay-dung-doi-ngu-can-bo-dang-vien-dam-nghi-biet-lam-vi-loi-ich-chung-cua-to-chuc-va-nhan-dan-post675541.html