Xã vùng giáo Hải Minh chú trọng công tác phát triển Đảng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Hải Minh là xã có dân số đông nhất huyện Hải Hậu (Nam Định) trong đó có 52% đồng bào công giáo. Tuy vậy, công tác phát triển Đảng ở đây vẫn được quan tâm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113167&sub=50&top=37