Website mới của WHO tại Việt Nam

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) làm việc trên hơn 30 lĩnh vực chương trình tại Việt Nam – từ kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và an toàn thực phẩm tới sức khỏe bà mẹ và phòng chống thương tích.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=130532