Website cho phép hẹn hò chỉ trong... 3 phút

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Một dịch vụ mai mối trực tuyến mới ra đời giúp bạn có thể tìm ra tình yêu của đời mình sau cuộc trò chuyện kéo dài với thời gian chỉ có... 3 phút. Đó là trang web Speeddate.com.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/NSHT/28264/default.aspx