WCG Việt Nam 2008: Cơ hội cho game thủ phong trào

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Các game thủ phong trào sẽ có cơ hội giành vé thám dự WCG khu vực và chung kết toàn cầu với các game thủ chuyên nghiệp.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10563&t=pcolarticle