W910i - lắc để nghe nhạc!

    Gốc

    Điện thoại Sony Ericsson W910i có một điểm đặc biệt, đó là muốn chuyển sang bài hát mới, bạn cầm điện thoại lắc cổ tay xuôi chiều kim đồng hồ và lắc ngược lại để trở về.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/NSHT/30897/default.aspx