Từ manh mối nhỏ đến đường dây ma túy lớn ẩn náu trong bệnh viện tâm thần

Từ manh mối nhỏ đến đường dây ma túy lớn ẩn náu trong bệnh viện tâm thần

Có lẽ đến bây giờ, chuyên án bóc gỡ đường dây ma túy có 'tổng hành dinh' tội phạm và kẻ cầm đầu đều nằm ở...
Bộ Y tế cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Bộ Y tế cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 sau vụ 'bay lắc' trong bệnh viện

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 sau vụ 'bay lắc' trong bệnh viện

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vì buông lỏng quản lý

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vì buông lỏng quản lý

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương

Cách chức giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Vụ đường dây ma túy trong BV Tâm thần TW 1: Cách chức Giám đốc bệnh viện

Vụ đường dây ma túy trong BV Tâm thần TW 1: Cách chức Giám đốc bệnh viện

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I sau vụ bệnh nhân 'bay lắc' trong bệnh viện

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I sau vụ bệnh nhân 'bay lắc' trong bệnh viện

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vì buông lỏng quản lý

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vì buông lỏng quản lý

Cách chức giám đốc Bệnh biện Tâm thần Trung ương I

Cách chức giám đốc Bệnh biện Tâm thần Trung ương I

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1 sau vụ 'bay lắc' trong bệnh viện

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 1 sau vụ 'bay lắc' trong bệnh viện

Vụ 'bay lắc' tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Cách chức Giám đốc Bệnh viện

Vụ 'bay lắc' tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Cách chức Giám đốc Bệnh viện

Vụ bay 'lắc' ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Cách chức Giám đốc, kỷ luật hàng loạt lãnh đạo bệnh viện

Vụ bay 'lắc' ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Cách chức Giám đốc, kỷ luật hàng loạt lãnh đạo bệnh viện

Giám đốc để xảy ra 'bay lắc' trong Bệnh viện Tâm thần trung ương I bị cách chức

Giám đốc để xảy ra 'bay lắc' trong Bệnh viện Tâm thần trung ương I bị cách chức

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I sau 2 tháng phanh phui vụ bệnh nhân lập 'động bay lắc'

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I sau 2 tháng phanh phui vụ bệnh nhân lập 'động bay lắc'

Cách chức Giám đốc, Khiển trách Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc, Khiển trách Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Vụ động bay lắc ở BV Tâm thần TƯ I: Giám đốc bị cách chức

Vụ động bay lắc ở BV Tâm thần TƯ I: Giám đốc bị cách chức

Bộ Y tế cách chức giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Bộ Y tế cách chức giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I để động 'bay lắc' hoành hành trong bệnh viện

Cách chức Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I để động 'bay lắc' hoành hành trong bệnh viện

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 Vương Văn Tịnh

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 Vương Văn Tịnh

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 sau vụ 'bay lắc'

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 sau vụ 'bay lắc'

Vụ 'bay lắc' trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Cách chức Giám đốc Vương Văn Tịnh

Vụ 'bay lắc' trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Cách chức Giám đốc Vương Văn Tịnh

Vụ 'bay lắc' trong bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Cách chức Giám đốc bệnh viện

Vụ 'bay lắc' trong bệnh viện Tâm thần Trung ương 1: Cách chức Giám đốc bệnh viện

Bộ Y tế cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Bộ Y tế cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Cách chức ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Cách chức ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 và kỷ luật nhiều lãnh đạo bệnh viện

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 và kỷ luật nhiều lãnh đạo bệnh viện