Vương quốc cóc

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSCT) Vào mùa xuân, nước của hồ có dáng dấp như nồi súp nguyên thủy với vô số sinh linh bắt đầu xuất hiện.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/kham_pha_the_gioi/20081230.85897/copy3_of_20081230.58655/20090424.50352.html