“Vườn ươm” triệu phú Trung Quốc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hiện nay Trung Quốc có số lượng triệu phú còn nhiều hơn cả Pháp. Tính đến cuối năm 2007, Trung Quốc có tổng cộng 414.900 cá nhân sở hữu giá trị tài sản trên 1 triệu USD, không kể nhà ở, trong khi Pháp chỉ có 394.000 người.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=72886