Vườn thú Hà Nội cũng từng… nấu cao hổ!

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Lãnh đạo vườn thú HN xác nhận: Trước đây, mỗi khi hổ chết, vườn thú thường… nấu cao luôn (!?). Sau này mới bán lại cho người có nhu cầu và việc mua bán diễn ra dưới hình thức đấu thầu công khai.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/1/82994.cand