Vườn Hồng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    * Anh Bồ Câu ơi, khi yêu thì con trai yêu nhiều hơn hay con gái yêu nhiều hơn?(mongmotngaytuoisang_khongxa, yahoo)

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thugian/2008/4/6/233413.tno