Vũng Tàu: Phát hiện một “ổ” ma túy lớn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Công an thành phố Vũng Tàu hôm nay đã phát hiện một ổ sản xuất ma túy tại nhà nghỉ 2K thuộc phường 7.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115015&sub=67&top=40