Vùng đất “treo thúng, treo nia”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mặc dù đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía Chính phủ, các bộ ngành liên quan nhưng tại một số địa phương thời gian qua người dân vẫn phải chạy ăn từng bữa và thường rơi vào cảnh đói ăn mùa giáp hạt (tháng 3 âm lịch).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=57846