Vũ khí bí mật của nVidia

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Động thái này sẽ giúp nVidia duy trì sự cạnh tranh với đối thủ ATI của AMD, đòng thời đi trước ATI một bước về mặt công nghệ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=90973