Vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng do vay nặng lãi ở Gia Lai

    Gốc

    ND - Từ ngày 1 đến 3-7, hàng trăm người cùng xe máy tụ tập tại khu vực nhà bà Phan Thị Hồng (chuyên làm nghề huy động vốn và cho vay nặng lãi), số 40 Lê Hồng Phong, TP Plây Cu (Gia Lai) để đòi tiền nợ lên đến hơn 200 tỷ đồng.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125767&sub=67&top=40