VNS sẽ tăng vốn lên trên 300 tỷ đồng vào đầu 2008

    Gốc

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (VNS) sẽ tăng vốn từ 300 đến 350 tỷ đồng vào cuối năm 2007 hoặc đầu 2008 tới...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=74563e12316528&page=category