VN kêu gọi giải quyết khủng hoảng liên quan đến UNMEE

    Báo VTC News
    Gốc

    Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc về những khó khăn mà Phái bộ Liên hợp quốc tại Êritơria và Êtiôpi đang vấp phải, cũng như về sự an toàn của các nhân viên gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đang hoạt động tại đây.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/240321/Default.aspx