VN có triển vọng giảm 2/3 tỉ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi

    2 đăng lạiGốc

    Các chuyên gia quốc tế nhận định, Việt Nam có nhiều triển vọng hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ (MDG) thứ 4 là giảm 2/3 tỉ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi từ nay đến 2015.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/233542/Default.aspx