VIS giải trình việc cổ phiếu tăng liên tục

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Về sản xuất kinh doanh, công ty đã hoàn thành vượt mức lợi nhuận quý 3/2007 với doanh thu đạt 389 tỷ đồng...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=ccfd22f2831f9e&page=category