Vĩnh Long: Tưởng niệm 17 năm ngày Hòa thượng Thích Phước Hội viên tịch

Sáng 30-9 (16-8-Quý Mão), môn đồ pháp quyến đạo tràng chùa Phước Sơn, H.Tam Bình tổ chức lễ húy nhật 17 năm ngày Hòa thượng Thích Phước Hội viên tịch.

Chứng minh có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Phước Tú, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Chứng minh Ban Điều hành Chi phái Lâm Tế Chúc Thánh - Vĩnh Long, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, H.Tam Bình, Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Môn đồ pháp quyến đạo tràng chùa Phước Sơn thành kính tưởng niệm

Môn đồ pháp quyến đạo tràng chùa Phước Sơn thành kính tưởng niệm

Cố Hòa thượng thế phát xuất gia với cố Đại lão Hòa thượng Thích Hoàn Phú, trụ trì tổ đình Phước Hậu, được ban pháp húy Thị Hội thượng Hành hạ Dễ, hiệu Phước Hội, nối dòng Thiền Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 42.

Sinh tiền, ngài từng là giáo thọ Trường Gia giáo Bồ Đề - chùa Phước Hậu, đã đào tạo nhiều Tăng tài cho Phật pháp thời bấy giờ. Đối với môn đồ đệ tử, ngài là bậc thầy mô phạm chốn tòng lâm và hàng Phật tử tại gia nương về tìm cầu giải thoát.

Tại lễ tưởng niệm, Ni sư Thích nữ Như Vạn, trụ trì chùa Phước Sơn đã dâng lời tác bạch cúng dường trai tăng.

Minh Thiện

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/vinh-long-tuong-niem-17-nam-ngay-hoa-thuong-thich-phuoc-hoi-vien-tich-post68794.html