Vĩnh Long đón nhận hai Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 18/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội truyền thống 'Lễ hội Văn Thánh Miếu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long' và Nghệ thuật trình diễn dân gian 'Nghệ thuật Hát bội tỉnh Vĩnh Long.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/vinh-long-don-nhan-hai-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-117829.htm