Vinasun công bố các nhà đầu tư chiến lược

    Gốc

    Công ty CP Ánh Dương (Vinasun) vừa phát hành thành công 7.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược quan trọng để tăng vốn từ 100 tỷ lên 170 tỷ đồng.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17820