Vietsovpetro góp phần lớn vào thành công chung của Petrovietnam

    Tạp chí Petrotimes
    Gốc

    Năm 2022, Vietsovpetro khai thác được hơn 3,1 triệu tấn dầu thô - đạt 107,1% kế hoạch đề ra. Đây là năm đầu tiên Vietsovpetro vượt qua đà suy giảm sản lượng sau nhiều năm rơi vào tình trạng này. Đặc biệt, tổng doanh thu bán dầu của Vietsovpetro đạt gần 2,5 tỉ đô la Mỹ - đạt hơn 280% kế hoạch đề ra là 1,31 tỉ đô la Mỹ. Nhờ đó, Vietsovpetro nộp ngân sách nhà nước hơn 1,55 tỉ đô la Mỹ, lợi nhuận của hai phía từ doanh thu bán dầu đạt hơn 540 triệu đô la Mỹ.

    Nguyễn Hiệp - Hồng Thắm

    Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/petrotimesmedia-vietsovpetro-gop-phan-lon-vao-thanh-cong-chung-cua-petrovietnam-674740.html