Việt Nam tham gia Đại hội TDTT sinh viên Đông - Nam Á 2008

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Từ ngày 12 đến 21-12, tại Malaysia sẽ diễn ra Đại hội TDTT sinh viên Đông - Nam Á lần thứ 14 do Hiệp hội Thể thao đại học Đông - Nam Á tổ chức hai năm một lần.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136588&sub=136&top=46