Việt Nam dành 1% ngân sách để bảo vệ môi trường

    Gốc

    Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết Việt Nam đã dành 1% kinh phí trong tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho công tác bảo vệ môi trường và tăng dần tỷ lệ này theo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/252828/Default.aspx