Việt Nam cơ bản kiểm soát được tình trạng nhiễm melamine trong sữa

    Gốc

    Hanoinet - Thứ tưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cho biết: Hiện Bộ Y tế và các Bộ liên quan đang khẩn trương để lập lại ổn định nguồn cung cấp các sản phẩm sữa an toàn cho nhân dân. Về cơ bản, Việt Nam đã kiểm soát được tình trạng nhiễm melamine trong sữa và nguyên liệu sữa.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=100331