Việt kiều Pháp ủng hộ nạn nhân điôxin và lũ lụt

    Gốc

    Ngày 14/10, Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) đã tổ chức "Ngày đoàn kết với nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam", với sự tham gia đông đảo của Việt kiều tại thủ đô Pari và bạn bè Pháp.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/218157/Default.aspx