Việt kiều ở Mỹ với chuyện nhà ở và quốc tịch

    Gốc

    Việt kiều ở Mỹ hết sức phấn khởi khi nghe tin ngày 10-3, Bộ Xây dựng đã trình lên Thủ tướng sửa đổi, bổ sung một số điều...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/vietkieumuanha/2008/03/15/024727/6574