Việt kiều “dỏm” lừa lấy ĐTDĐ

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Cường “lên đời” cho Kiệt bằng lắc vàng giả, quần áo đẹp đóng vai Việt kiều đến làm quen với chị Hồng sau đó chiếm đoạt ĐTDĐ của chị.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/11/103544.cand