Việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc diễn ra thế nào?

  Nếu người bị thi hành án tử hình là phụ nữ thì cơ quan thi hành án phải kiểm tra, xác định xem người này có thai hay không…

  Thông tư liên tịch quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án (THA) tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-12-2020.

  Thông tư do TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao ban hành. Văn bản trên làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục THA tử hình; tổ chức thực hiện THA tử hình; trường hợp hoãn THA tử hình; giải quyết cho nhận tử thi, tro cốt, hài cốt, mai táng người đã bị THA; cũng như trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.

  Theo đó, Cơ quan Thi hành án hình sự (THAHS) công an cấp tỉnh hoặc cấp quân khu có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai việc THA tử hình; phân công, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để bảo đảm việc THA.

  Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cho thuê tài chính ALC II) đang chờ THA tử hình

  Cơ quan THAHS hai cấp nói trên phân công cán bộ THA xác định tĩnh mạch. Bác sĩ pháp y công tác ở công an cấp tỉnh, đơn vị quân đội cấp quân khu bộc lộ tĩnh mạch của người bị THA trong trường hợp không xác định được tĩnh mạch. Đồng thời, chủ tịch Hội đồng THA tử hình có văn bản đề nghị Sở y tế tỉnh, TP (trực thuộc trung ương) – nơi tòa án ra quyết định THA cử bác sĩ đến địa điểm THA, nhận nhiệm vụ hướng dẫn cán bộ THA bộc lộ tĩnh mạch trong trường hợp cần thiết.

  Trường hợp người bị THA tử hình là phụ nữ thì ngay sau khi nhận đủ hồ sơ đưa bản án ra thi hành, Hội đồng THA tử hình yêu cầu thủ trưởng cơ quan THAHS ra lệnh trích xuất người bị kết án tử hình đến bệnh viện để kiểm tra, xác định xem người bị kết án tử hình có thai hay không. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác này sẽ lập thành văn bản có xác nhận từ bệnh viện nơi tiến hành kiểm tra, xác định.

  Kinh phí mua thuốc tiêm phục vụ việc THA và bảo đảm cho THA tử hình sẽ lấy từ ngân sách nhà nước. Công an cấp tỉnh, cơ quan THAHS cấp quân khu có trách nhiệm chi trả chi phí phục vụ công tác THA, tiền mai táng.

  Trường hợp trong một vụ án có nhiều người bị kết án tử hình thì Chánh án Tòa án có thẩm quyền phải ra quyết định thi hành án tử hình đối với từng người bị kết án tử hình trong vụ án đó.

  Trường hợp một người bị kết án tử hình nhiều lần do các Tòa án khác nhau tuyên án, thì Chánh án Tòa án xét xử sơ thẩm lần cuối cùng đã tuyên án tử hình có trách nhiệm ra quyết định thi hành án tử hình đối với người bị kết án tử hình đó.

  Việc giải quyết cho nhận tử thi, tro cốt, hài cốt và mai táng người đã bị THA tử hình thực hiện theo quy định tại Điều 83 của Luật THA hình sự. Không tổ chức việc giao nhận tử thi, tro cốt, hài cốt của người đã bị THA tử hình vào ban đêm (từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau). Việc tổ chức mai táng người đã bị THA tử hình phải đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự của địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan

  Di Lâm

  Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/phap-luat/viec-thi-hanh-an-tu-hinh-bang-tiem-thuoc-doc-dien-ra-the-nao-20201112142554331.htm