Việc thành lập ngân hàng TMCP được quy định chặt hơn

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định (QĐ) số 46/2007/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP-kèm theo QĐ số 24/2007/QĐ-NHNN); trong đó đưa ra yêu cầu chi tiết, chặt chẽ hơn về nguồn vốn góp và khả năng tài chính của các cổ đông.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/155377