Video: Nông dân biểu tình, tưới 2 triệu lít sữa cho đất

    Báo Kiến Thức
    Gốc

    - Sau Bỉ, nông dân Pháp cũng “bồi dưỡng” cho đất 2 triệu lít sữa. Hàng chục chiếc xe bồn xếp hàng ngang phun sữa tưới cho cánh đồng ở Normandy phía tây-bắc nước Pháp.

    Nguyễn Hường - Nguyễn Minh

    Nguồn Kiến Thức: http://bee.net.vn/channel/1985/2009/09/1721519/