VIB được phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2009

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Lãi suất giấy tờ có giá dài hạn năm 2009 do VIB phát hành phải phù hợp với các quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=145278