Vì thế giới không vũ khí hóa học

    Gốc

    Tổ chức Cấm vũ khí hóa học, trụ sở tại Hague (Hà Lan), hôm qua kêu gọi các nước đứng ngoài Hiệp định Vũ khí hóa học hãy từ bỏ những loại vũ khí nguy hiểm có khả năng gây hủy diệt hàng loạt này.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2008/4/5/233227.tno