Vì sao dân chơi lại thích SSD?

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: SSD (Solid state disk)- là thuật ngữ dùng chỉ những ổ cứng thể rắn dạng phiến, tức không dùng cơ học (đầu kim chuyển động) như các dạng ổ cứng thông thường....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=31&subjectID=14516