Vệ tinh VINASAT-1 lên quỹ đạo vào ngày 12-4

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Vệ tinh VINASAT-1 sẽ chính thức được phóng từ bãi phóng Kourou (thuộc Guyana, Nam Mỹ) lên quỹ đạo vào 5 giờ 30 sáng (giờ Việt Nam) ngày 12-4 .

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117459&sub=76&top=41