Về thăm Thăng Long thành

    Gốc

    Đây là tour mới của Công ty du lịch đường sắt Sài Gòn vừa thiết kế lại để phù hợp với nhu cầu du lịch xa.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/Dulich/2008/7/4/248574.tno