Về thăm Khu di tích Nha Công an TW

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Từ thủ đô Hà Nội theo Quốc lộ 2 ngược lên phía đông bắc khoảng gần 200km, chúng tôi đến xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tại đây Khu di tích (KDT) Nha Công an TW - tiền thân của Bộ Công an, đóng quân từ...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/2008/08/20080815.758