Vé chợ đen

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Rạp Kim Châu (TP.HCM) mới sáng đèn vài suất với vở Ngôi nhà hoang thì đã đối mặt với nạn vé chợ đen. Nhiều nghệ sĩ khó chịu vô cùng, vì điều này sẽ làm khán giả thiệt thòi, đồng thời sân khấu cũng mang tiếng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200852/20081223225524.aspx