VDC nâng cấp thêm 2,5 Gbps dung lượng Internet quốc tế

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 5/10/2008, VDC2 đã hoàn thành đấu nối, cấu hình và đưa vào khai thác thêm 2.5Gbps Internet quốc tế đi Mỹ qua đối tác CNC.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11664&chnlid=14&t=pcolarticle