Vay tiền Chính phủ đi học: SV ngại thủ tục

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Niềm vui, và nhiều lo lắng đặt ra từ chuyện được vay tiền ưu đãi để học ĐH: thủ tục rườm rà, địa phương và nhà trường lơ đãng, ý thức tiêu tiền và trả nợ kém của SV. Chúng tôi đã ghi nhận những tâm trạng của SV trước chính sách mới này.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/144771