Vàng giảm nhẹ, USD thị trường tự do lại tăng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cùng thời điểm, nhà đầu tư tại Trung tâm giao dịch vàng ACB được khớp lệnh tại 18,15 triệu đồng mỗi lượng, giảm nhẹ 2.000 đồng so với mức mở cửa. Giá lên xuống với biên độ hẹp. Với hơn 36 nghìn lượng được thực hiện thành công.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=124180