Vàng buông ngưỡng 1,8 triệu đồng/chỉ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Vừa đạt ngưỡng 1,8 triệu đồng/chỉ vào hôm qua, giá vàng trong nước đã nhanh chóng buông ngưỡng này khi giảm gần 20.000 đồng/chỉ do mãi lực thấp và giá vàng thế giới quay đầu đi xuống.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/192667