Văn học mạng “văng mạng”

    Gốc

    Cùng một "đứa con tinh thần" của một nhà văn nhưng nội dung của tác phẩm đó được đăng tải ở các trang web khác nhau lại không giống nhau.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/4/88464.cand